Dizajn nije neograničena imaginacija već proces povezan sa realnostima lokaliteta i vremena. Dizajn reflektuje tehnički nivo, socijalnu strukturu i kulturno nasleđe ljudi. Ono što je sigurno da tehnika arhitektonskog dizajna predstavlja važan instrument arhitektonskog jezika i odlučujući faktor arhitektonske kreacije.

  • kamenar-1.jpg
  • kamenar-2.jpg
  • kamenar-3.jpg
  • kamenar-4.jpg
  • kamenar-5.jpg
  • kamenar-6.jpg
  • kamenar-7.jpg

Objekat kao rezultat građenja treba da bude ekspresija savremenog doba u svojim najvažnijim aspektima: nauci, tehnici i ekologiji. Sada kada su faktori koji formiraju moderne forme (strukturne mogućnosti, lepota geometrije) poznati; veza između čovekovog intelekta i Prirode treba biti uspostavljena i omogućen njen emotivni odgovor.

 

Dolazimo po pozivu na objekat bez naknade kako bi mogli da definifemo vaše zahteve.

 

Tradicija bavljenjem obradom i ugradnjom kamena potječe od 1984. godine iz Dalmacije (Benkovačkog kamena) a nastavlja se posle 1995. godine u Srbiji - Beogradu. Radimo sa svim vrstama kamena.

 

Janko Keres "KAMENAR" Dizajn, obrada i ugradnja kamena, Janko Kereš
Adresa Adresa: Ljubinke Bobić 17, Beograd
MobilniMobilni telefon: +381 63 319 512
Telefon Telefon: +381 11 3172 509

Module

Način obrade i izvođenje je logičan odgovor na postojeće uslove tehničkih i prirodnih resursa, a ne automatsko podilaženje estetskom ukusu "a priori". Tek kasnije estetika značenja materijala, njegove obrade i odnos prema celini se interpretira i postepeno fokusira. Rezultat je jedinstvena harmonija materijala!